ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ZASLÁNÍ REKLAMACÍ:
Lomová 390, 463 12 Liberec

Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují smluvní vztahy, které se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění při dodávkách zboží firmou Pricemarket Sk S. R. O. (dále jen "dodavatel") odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk. 

Objednávky zboží


Na stránkách firmy www.pricemarket.cz je kompletní seznam dodávaného zboží. Nezaručujeme okamžitou dostupnost všech položek zboží. 

V případě, že zboží není skladem, kontaktujte nás telefonicky, jsem připraveni Vám zodpovědět otázky, týkající se dostupnosti.

Pokud je v popisu zboží uvedeno, že byla ukončena výroba daného produktu, zboží již nebude skladem. 

Pokud nebudeme schopni vyexpedovat Vaší objednávku do 3 dnů ( tech. problémy nebo vyprodání atd.,) budete o této skutečnosti neprodleně informováni a zároveň budete seznámeni s přibližnou dodací lhůtou. Kupující v tomto případě může svou objednávku zrušit. 
Objednání je možné prostřednictvím elektronického obchodu, e- mailem. K objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle.  
Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. 
Objednávka musí obsahovat následující náležitosti: 
Datum objednání, přesnou adresu objednatele podle Živnostenského listu, místo dodání, katalogové číslo, název položky, počet kusů.

Ceny a dopravné

Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. 
Objednané zboží zasíláme přepravní společností Geis. Cena poštovného je 100 Kč. U internetové objednávky nad 5000,-Kč je dopravné zdarma. Nevztahuje se na objednávky se zbožím o větší hmotnosti, které je nutné rozdělit do více balíků. (např. koaxiální kabel nebo větší množství parabol)

Kupující je povinnen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat kompletnost zásilky, neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv závad, nebo známek o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující povinen to neprodleně oznámit přepravci. V tomto případě se nedoporučuje zásilku převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka je v pořádku a na pozdější reklamace o poškození obalu zásilky nebude brán zřetel. Originální obal doporučujeme při vybalování nepoškodit a ponechat si ho pro případ reklamace. 

Platební podmínky 

• na dobírku při doručení zboží 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V  celkové ceně zboží je zahrnutý recyklační poplatek. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy k zásilce. 

POZOR: Položky označené „Akce“ nebo „Výprodej“ jsou v omezeném množství, tyto ceny platí pouze do vyprodání zásob. Na zboží položky VýPRODEJ se nevztahují slevy.

Reklamace, záruka

Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od převzetí zboží, není-li výslovně sjednáno jinak. 
Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení , případně záruční list, pokud byl součástí dodávky. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána. 
Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího, to znamená v kompletním balení (například DO, přijímač, krabice, přiložené propojovací kabely). 
Pokud se jedná o přijímač či satfinder, tak je vyžadováno, aby nebyla poškozena plomba na přístroji! V případě poškození budete telefonicky kontaktování a budou domluveny podmínky dalšího postupu. Za stav takto porušeného zboží zodpovídá plně kupující. 
Zboží je k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné! Ke každé reklamaci je nutné přiložit reklamační protokol. Tyto reklamace budou řešeny přednostně, jelikož jsou známy všechny skutečnosti popisu závady apod. Cena za vrácené zboží bude zákazníkovi vrácena neprodleně po zkontrolování vráceného zboží, nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy a to bankovním převodem. 

V případě zasílání dálkového ovládání na reklamaci je nutné zaslat společně s přijímačem. V případě, že bude dálkové ovládání plně funkční, je reklamace neuznaná a dálkové ovládání se zasílá zpět na Vaše náklady. 

Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží či porušením obvyklých zásad užívání zboží. 
O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající.  Neneseme odpovědnost za plnou funkci služeb, poskytovaných třetími stranami. 
Jakékoliv softwarové úpravy přístroje jsou brány jako porušení záručních podmínek a tímto zaniká právo na uplatnění reklamace či vrácení zboží.

Pokud si zařízení nedokáže poradit s přehráním některých souborů nebo během přehrávání dochází k potížím s obrazem či zvukem a nejedná se o hardwareovou závadu na zařízení, ale příčina je v nestandardní kompresi formátu audiovizuálních dat obrázků,videí,zvuku a kontejneru např.JPEG,MPEG,MP3,MP4,AVI a dalších, budou reklamace tohoto typu posuzovány jako neoprávněné.

Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stav. Za data nahraná na Vašem záznamovém zařízení (USB flash disku či externím HDD) nenese výrobce žádnou zodpovědnost.  
Maximální výstupní napájení z USB činí u přijímačů 500mA.

Podmínky vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů 

• zboží musí být v původním nepoškozeném obalu 
• nesmí být použité (užívání, softwarové úpravy apod.) 
• musí být nepoškozené 
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) 
• doklad o koupi 
• zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato). 
• dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. 
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle 
• dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ZASLÁNÍ REKLAMACÍ:
Lomová 390, 463 12 Liberec
+420212812130 od 8:30 do 16:00