×

Nové energetické štítky bez znamínka plus +

Energetický štítek označuje energetickou náročnost, tedy např. spotřebu elektrické energie, vody či hlučnost spotřebiče. Doposud používané "pluskový" třídy A +, A ++ a A +++ se však s vývojem technologií staly zastaralými, zavádějícími a pro spotřebitele bylo obtížné rozeznat skutečnou účinnost spotřebiče. Docházelo k situacím, kdy si kupující vyhlédl A + ledničku v domnění, že jde o nejúspornější třídu. Rozdíly mezi chladničkou A + a chladničkou A ++ jsou přitom značné = mezi sousedními třídami vzniká rozdíl ve spotřebě až cca 20% - což je např. při nepřetržitém provozu chladničky už významná diference.

Efektivita technologií se navíc neustále zdokonaluje a spolu s nimi se zpřísňují i ​​kritéria hodnocení energetické efektivity. Jelikož by další + při rozhodování o koupi nové chladničky, pračky či televizoru vneslo do energetického hodnocení ještě větší zmatek, budou se elektrospotřebiče a televizory postupně preštítkovávať na tříd A-G. Nejméně úsporné výrobky budou tedy zařazeny do třídy G a nejúspornější do třídy A.

 

Nové značení přinese snadnější orientaci v energetické úspornosti produktů

Nelekejte se pokud jste v krabici se zakoupeným televizorem, pračkou nebo chladničkou našli dva rozdílné štítky: jeden starý štítek s označením třídy A +++ a současně i druhý nový štítek, který spotřebič řadí do třídy E. Změnou štítků nedochází ke změně v energetické účinnosti výrobků. Ty mají stále stejnou spotřebu jako předtím. Vlivem nových směrnic a hodnotících kritérií se zmiňované kategorie elektra označují nižší třídou a je běžné, že produkt může tímto novým hodnocením "spadnout" i o několik tříd. To znamená, že spotřebič, který byl do března 2021 oštítkován energetickou třídou A ++ může být po novém zařazen např. ve třídě E - přesto, že se nemění jeho reálná spotřeba energií (energetická efektivita). Cílem preštítkovávání je nejen zpřehlednit pro spotřebitele účinnost spotřebičů a odstranit zavádějící +, ale současně přísnými kritérii vytvořit na několik let předem prostor pro ještě úspornější produkty.